Fleksibel fragt

Hurtig levering

Service i verdensklasse

5 stjerner på Trustpilot

Telemedicin - Et digitalt lægebesøg

Telemedicin, kendt som fjernmedicin eller fjern-diagnosticering, bliver en større del af lægernes arbejdsdag. Bag telemedicin ligger effektivitet og sikkerhed, hvor lægerne kan foretage konsultationer over video eller via data, som indgives af patienten derhjemme. På den måde skal telemedicin hjælpe patienten med at føle sig tryg i sin sygdom samtidig med, at det skal lette på antallet af fysiske konsultationer hos lægerne.

Hvad er telemedicin?

Telemedicin, kendt som fjerndiagnosticering eller fjernmedicin, er en ny måde for lægerne at kontrollere patienter med sygdomme på. Ved hjælp af udstyr som er kalibreret til lægernes interne system er det muligt, at du som patient kan foretage dine målinger af for eksempel blodtryk, infektionstal eller iltmåling i eget hjem. De data du måler vil blive vist i din journal hos din læge, hvorfra lægen kan foretage en vurdering af, hvad der skal ske fremadrettet. På den måde undgår du at møde fysisk op til et kort lægebesøg, men blot foretage en videokonsultation hjemmefra. Telemedicin kan yderligere indebære videokonsultationer, fotos og internet behandling.

Telemedicin i sundhedssektoren

Hvordan kan man lette presset på de danske lægehuse? Det spørgsmål har været en del af debatten i sundhedssektoren i flere år. Det er ønsket, at lægerne opnår større effektivitet via flere konsultationer, så der ikke forekommer lange ventetider, når danskerne skal besøge lægen. Med et øget fokus på dette, har telemedicin fundet sin vej i den danske sundhedsektor. Initiativet blev skabt med fokus på KOL-patienter, men med tiden er målet i fremtiden at udbrede det til flere patientgrupper. 

Hos Homecare anerkender vi, at et lægebesøg kan tage på energien og tiden, derfor ønsker vi at støtte denne indsats ved at levere kits til telemedicin. Kittet indebærer bl.a. en blodtryksmåler, en elektronisk skærm, en iltmæltningsmåler til KOL-patienterne og en vægt. Vores produkter har længe været en del af lægernes arbejdsdag – derfor tilbyder vi kvalitetsprodukter med et særligt fokus på sikkerhed og effektivitet. Vi vil være med til at sikre håndteringen af effektiviteten i sundhedssektoren gennem telemedicin og nye teknologier.

Derfor er telemedicin en vigtig del af danskernes sundhed

Da der er en stor andel af danskere, som går regelmæssigt til lægen, er det tilstrækkeligt at følge med og forbedre indsatsen hos lægehusene. Derfor er telemedicin et vigtigt redskab for både lægerne og patienterne, men hvorfor kan telemedicin være vigtig en del af danskernes sundhed og for ressourcerne i sundhedssektoren? 

Telemedicin har til formål at mindske antallet af fysiske konsultationer hos lægerne. Dette betyder, at lægerne kan effektivisere deres arbejde ved at fokusere udelukkende på den indsamlede data, som skal skabe effektivitet. Telemedicinen udgør en kontinuerlig overvågning og opfølgningsbehandling af sygdomme. Dette kan være med til at forbedre patienternes resultater og reducere behovet for hyppigere besøg hos lægen. Færre fysiske konsultationer og effektiviteten i antallet af behandlede patienter, resulterer i at ressourcerne hos lægehusene anvendes optimalt, hvilket giver en større tryghed og sikkerhed blandt danskerne. 

Telemedicin udgør en vigtig del af danskernes sundhed, da det gør det muligt at følge helbredet og sygdommen tæt. På den måde opnår patienten en tryghed og sikkerhed i, at dataene fra hjemmebehandlingen aflæses og anvendes korrekt samtidigt med, at det eliminere behovet for rejsetid og ventetid hos lægen. 

 

I forhold til sygedomsmestring tyder forskningen på, at anvendelse af telemedicinsk udstyr kan understøtte mestring af sygdommen hos patienter med KOL. Patienterne bliver bedre til at genkende tidlige tegn på forværring af sygdommen, samt opnår de en større evne til at opretholde et liv, der er så normalt så muligt. 

Telemedicin er sundhedsydelser, der udføres ved anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, som erstatter et fysisk møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, der leverer ydelsen.

Kilde: Sundhed i Region Midtjylland

Erfaringerne fra TeleCare Nord viser, at 72% af deltagerne i det telemedicinske tilbud oplever en mere tryg hverdag, og 62% oplever øget kontrol. 

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen 

Se vores udstyr til telemedicin her:

Hos HomeCare har vi siden 2005 leveret udstyr til danske klinikker og praksisser. Vores omfattende erfaring afspejles i kvaliteten af vores udstyr, som opfylder alle industriens standarder. Det telemedicinske udstyr kalibreres med et system, så din læge inden for kort tid kan aflæse de data, som du har målt derhjemme. Derfor forstår vi vigtigheden i at levere udstyr, som både er pålideligt, effektivt og lever op til kvaliteten. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Håndter din sundhed med telemedicin

Telemedicin gør det nemt for dig at håndtere din egen sygdom uden, at du skal tage turen til lægen hver gang. Med vores udstyr kan du både kontrollere dit blodtryk, infektionstal, iltmåling og vægt i eget hjem. På denne måde bliver du selv en aktiv del af håndteringen af din sygdom og hvor du selv kan følge med i udviklingen. I sidste ende skal det gerne give et tæt og givende samarbejde mellem dig og din læge, hvor du undgår at møde op på hospitalet eller lægehuset. 

Telemedicin til KOL-patienter

Nogle patienter er oftere hos lægen end andre. De patienter kan blandt andet være patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). KOL rammer mange danskere, og denne patientgruppe skal oftere til kontrol hos lægen end andre. Dette forårsager flere ture til lægen, men med telemedicin vil det blive muligt at måle egen iltmæltning derhjemme, hvor dataen derefter sendes til lægen. Med denne data vil lægen kunne træffe en beslutning om yderligere behandling til patienten. På den måde effektiviseres både lægens arbejdsdag og patientens tid samtidig med, at patienten selv kan håndtere og være en aktiv del af behandlingen af sin sygdom.

Er telemedicin for alle danske borgere?

Telemedicin har været en del af den danske sundhedssektor siden 2016. Den nye behandlingsmetode startede med at blive udbredt til KOL-patienter i hele landet. Resultaterne af dette viste, at der blandt disse patienter var færre og kortere indlæggelser, samt at borgerne oplevede en større tryghed og mestring af egen sygdom.

Med erfaringerne fra KOL-patienterne er det blevet besluttet, at telemedicin langsomt skal udbredes til andre patientgrupper. Dette sikrer sundhedsvæsnet, at der kan være mere behandling og pleje i eller tættere på borgernes eget hjem i trygge rammer.

Infrastrukturen ved telemedicin

Den Fælles Understøttelse af Telemedicin (FUT) er den organisation i Danmark, som har ansvaret for at forvalte den fælles telemedicinske infrastruktur på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner.

Den fælles infrastruktur er bygget op af en række fælles it-byggeklodser, kaldet microservices, som alle kan benytte sig af på tværs af sektorer (regioner, kommuner og almen praksis). IT-byggeklodserne er mindre programmer, som leverer en bestemt løsning såsom adgangskontrol eller en byggeklods, som håndterer samtykke eller beskytter personfølsomme oplysninger.