Viser alle 5 resultater

Ilten i blodet transporteres hovedsageligt i de røde blodlegmer, bundet til molekylet hæmoglobin. Når du trækker vejret transporterer hæmoglobinen ilemolekylerne fra lungerne og ud i vævene. Når hæmoglobinen forlader cellerne er mængden af ilt væsentligt reduceret, og i stedet optager mæmoglobinen CO2 der transporteres tilbage til lungerne, hvor denne udskilles i udåndingsluften og ny ilt optages. Hvis der ikke transporteres tilstrækkeligt med ilt ud til organerne, kan det foråsage at du bliver bleg, forpustet og træt i krop og muskler.
Finger pulsoximeteret er velegnet til at bestemme din iltmængde (SpO2) i blodet og din puls. Apparatet er lille, kompakt, enkelt og pålideligt, og anvendes af målinger på klinikker, hospitaler, praktiserende læger og ved hjemmetest.

Et vigtigt instrument for KOL patienter og for sportsudøvere.